پشتیبانی

هشدار
مشتريان گرامي موقع خريد از فروشگاههاي مجازي به نكات زير توجه فرماييد

دقت بفرماييد نام و نام خانوادگي -آدرس ذينفع حساب با مشخصات درج شده در مجوز اينماد (نماد اعتماد الكترونيك)يكي باشد


https://trustseal.enamad.ir/?id=142225&Code=tjVuj9560vjXkxbbOcV0
پيجهاي تحت پوشش ما
@karfit1
@kifebrand
@karfit_gallery
شماره حساب تمامي پيجهاي مذكوربانك ملت
8797709328
شماره كارت
6104337443101942
بنام یوسف فالحصیری ميباشد در غير اينصورت مجموعه  كارفيت بابت واريزيهاي ديگر هيچگونه مسيوليتي ندارد